OR Pensioen

Het is niet zo dat wij alleen websites maken wanneer we ontwerp en bouw mogen uitvoeren. Soms is er al een ontwerp, door een derde aangeleverd, of is het ontwerp gewoon nog naar wens maar is herbouw nodig. Zo ook voor onze klant Montae, waar wij deze site opnieuw voor mochten bouwen.

OR Pensioen: dé pensioenadviseur voor ondernemingsraden
De OR heeft bijna altijd instemmingsrecht op de wijziging van de pensioenregeling. Zeker nu met de lage rentestand lopen de kosten van pensioenen op.

Bekijk de website

Een greep uit ons werk