Ons werk > LCHM – Energiemonitor

Eén van de speerpunten binnen BIZ Hazeldonk is duurzaamheid! De Hazeldonk Energy Community regelt de samenwerking van de deelnemende bedrijven om slim om te gaan met de in het gebied opgewekte en gebruikte elektriciteit.

Duurzame Energie van, voor en door bedrijven!

Bekijk de website
Het monitoren van het energie gebruik op Hazeldonk is een samenwerking tussen LCHM en Hezelaer Energy.